Leidenschaft für Stahl

  • LEIDENSCHAFT
    FÜR STAHL

  • LEIDENSCHAFT
    FÜR STAHL

In de loop van de snelle ontwikkeling van de gehele staalmarkt hebben wij ons in toenemende mate ontwikkeld tot een innovatieve Staalhandel met buigtechniek.
Onze bedrijfsfilosofie is daarom klantgerichter dan ooit tevoren. Dat merken onze klanten dat ze niet alleen behoefte hebben aan service en advies van een hooggekwalificeerd team van medewerkers, die kostenbewust op individuele klantverzoeken reageren, maar dit komt met name tot uiting in ons agressieve investeringsbeleid.
Net zoals de ontwikkelingscycli op de staalmarkt voortdurend korter worden, zetten we ook nieuwe mijlpalen in voor hoogwaardige staalproducten met investeringen in een innovatieve machinepark.

KRASS SCHNELL.

KONSEQUENT PÜNKTLICH.

KEINE KOMPROMISSE.

KROPPSTAHL.

BITTE WÄHLEN SIE AUS UNSEREM SORTIMENT:

  • PRODUKT 01
  • PRODUKT 02
  • PRODUKT 03
  • PRODUKT 04

Al zo lang bij ons ….

… zijn de jubilea van dit jaar!
Als onderdeel van onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie hebben onze twee directeuren de jubilarissen geëerd.
Daarbij werden herinneringen en veel gemeenschappelijke ervaringen uitgewisseld.
10 en 20 jaar bedrijfsfilosofie zijn helaas veel te zeldzaam in deze tijd.
Deze vele jaren die jullie werkzaam zijn bij Kropp Stahl is enorm kostbaar en waardevol voor ons.
Als erkenning brengen alle jubilea een spannende avond door in de GOP Münster met hun partners en ons management.
We wensen jullie veel plezier en heel erg bedankt voor zoveel jaar!

Ansprechpartner