Leitbild

In de loop van de snelle ontwikkeling van de gehele staalmarkt hebben wij ons in toenemende mate ontwikkeld tot een innovatieve Staalhandel met buigtechniek.
Onze bedrijfsfilosofie is daarom klantgerichter dan ooit tevoren. Dat merken onze klanten dat ze niet alleen behoefte hebben aan service en advies van een hooggekwalificeerd team van medewerkers, die kostenbewust op individuele klantverzoeken reageren, maar dit komt met name tot uiting in ons agressieve investeringsbeleid.
Net zoals de ontwikkelingscycli op de staalmarkt voortdurend korter worden, zetten we ook nieuwe mijlpalen in voor hoogwaardige staalproducten met investeringen in een innovatieve machinepark.

Leitbild

Model

Oriëntatie is de centrale functie van een model cq Leibild.
In de galerij van de kunstenaar Norbert Then werd samen met de alle medewerkers een zon gecreëerd uit staal. Dit kunstwerk heeft zijn plaats gevonden bij de entree van KroppStahl. Dit kunstwerk is voorzien van foto’s van alle medewerkers en zo blijft het model cq Leibild visueel zichtbaar.

Het model zgn Leitbild wordt door regelmatige gespreksronden actueel gehouden. Het gehele KroppStahl team is dagelijks gemotiveerd om zich aan het model te oriënteren want…

“Het gaat er niet om wat te willen maar men moet het ook doen”.

Onze principes

Vertrouwen
De basis voor samenwerking is wederzijds vertrouwen.

Respekt
Wederzijds respect en vriendelijk met elkaar omgaan zijn zeer belangrijk.

Professionaliteit
Professionaliteit is onze kwaliteit. Wij zijn bereid om een compromis te sluiten zonder het doel uit het oog te verliezen.

Samen
Voor een productieve samenwerking is een vriendschappelijke samenwerking erg belangrijk. Behulpzaamheid versterkt onze teamgeest ongeacht de afdeling of locatie.

Informatie
Wij organiseren de informatiestroom zodanig dat elke medewerker de informatie die belangrijk voor hem/haar en zijn afdeling zijn up-to-date is. Tegelijkertijd wordt ieder van ons actief geïnformeerd.

Motivatie
Tevreden collega’s en klanten betekenen plezier op het werk en zijn een extra motivatie-injectie voor zijn of haar eigen motivatie.

Verantwoording
Wij nemen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van ons werk. Wij kunnen fouten maken echter wij leren hiervan. Wij zijn in staat om suggesties voor verbetering te bekritiseren en te accepteren.

Veiligheid
We zorgen er allemaal voor dat aan de veiligheidsnormen wordt voldaan. Iedereen is verantwoordelijk voor zichzelf en voor anderen.

Ansprechpartner